Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

6892 ea1b 500
craftivism manifesto
Reposted bystonerrniedobrzeseverakgingergluep125

May 10 2017

6207 ed78 500
Reposted bystonerrDevasoulwaxmalajnainadevloquejedriqsevekpsychedelixstraycat

April 09 2017

"The Holstee Manifesto" → https://www.holstee.com/pages/manifesto
Reposted fromstonerr stonerr

March 23 2017

1717 7d97 500
if you give people freedom to work the way they want...
Reposted byAmericanloverstonerrgaiqusgreywolfSilentForestworst-casesoulwaxTigerleSenyiaiambabsip856myinstantneedlordofdragonssinteressiert-mich-netwikszsomeonelikemeSkydelanshadowlandcraigwikiniedobrzedzizajasminnieboladesabao

March 21 2017

2103 5bd4
do the work you want to see done
Reposted bystonerrSilentForestgingergluemalajnainap856whoisjimmyihearvoicesgoszkothegirlyoulosttococainesevekribkasoulwax12czerwcapaulinac26xmascolarawikskentoqueriambabsibeyond-invisiblestraycatcomiendoliricarajskahagissuicideisselfexpressionmonkeyheadwakeupwhoisjimmymyfuckingrealitypelnaradoscimywonderlandqwertyuioeverythingsuckssmallerNatiquesuchanuglysoundopheliacJamesEvanskrolfasoleksurykatkaqwertyuiostfun84

March 19 2017

7444 a1d0 500
back on this planet
Reposted fromstonerr stonerr

July 08 2015

5644 acf7 500
small talk.
Reposted byMooseAndSquirrelstonerr3ebralolufocyronisizzy13violinzzsidushipiswmartensachrashfaelMambaposzukiwaszrenanaxalMigotliwamalwi69zupacebulowagosieniaFiriathn-nudelsalatghalbadiousmagolek22kubudiserenitenotsocontentniedobrzeihuntyoursoulNepumuksecalecornutuummargamarawhy-such-a-big-deal-thoughZoonk11

July 06 2015

Ilustración digital 2015, ABUELA AYAHUASCA.
"Inspirado en una experiencia con el Yagé durante la cual tuve una conversación con el ojo de mi abuela que ya no esta en esta dimensión."
Reposted fromstonerr stonerr

July 05 2015

3743 aaf7
Reposted fromphilinmotion philinmotion viaev3 ev3
4048 346d
Reposted fromphilinmotion philinmotion viaev3 ev3

June 27 2015

Reposted fromsidus sidus viaev3 ev3
1564 f710 500
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna viahormeza hormeza
9778 83a5 500
Reposted fromfoina foina viahormeza hormeza
1537 bce4
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaev3 ev3
Nasze ciało jako ciało żyjące, dzikie ciało, jest po pierwsze i przede wszystkim nie jakąś umiejscowioną przestrzennie rzeczą, lecz drogą, dostępem dla przestworu świata do objawiania się nam. Nasze ciało zasłania się w akcie odsłaniania świata. Jednakowoż to właśnie tylko poprzez ten ciągły akt samozasłonięcia nasze ciało doświadcza siebie jako pewnej całości. W uobecnianiu świata ciało nigdy niejest zasłonięte całkowicie. Jego obecność, dana poprzez udostępnianie świata, nie jest jednak obecnością organu czy zespołu organów, lecz jest dana jako doświadczenie życia. Ta całościowa realność, którą jest nasze ciało, nie jest doświadczana jako przemiot materialny, lecz jako życie samo; nie jest to jakaś rzecz, która dodatkowo miałaby pewną szczególną właściwość zwaną "życiem", lecz raczej to, co nazywamy życiem, jest niczym innym jak ucieleśnieniem doświadczonym. Żyjące ciało należy sobie zatem wyobrażać jako przenikanie się cielesności i świata. Owe dwa, cielesność i świat, nie mogą być oddzielone. Dla każdego z nas cielesność i świat tworzą jedno ciągłe pole. Jeśli zdołamy na chwilę dostatecznie wycofać się uwagą do swojego ciała, aby odczuć pierwotność tego interaktywnego pola, będzie to doświadczeniem intymnej łączności naszej ciało-duszy z Duszą Świata.
— Robert Sardello
Reposted fromhormeza hormeza
1567 99fb
Co w swoim najgłębszym sensie oznacza słowo "Żeńskość"?
Tak, jak definiuję to w swojej książce "The Dream of the Cosmos", nie odnosi się ono do kobiecej atrakcyjności seksualnej, tak bardzo promowanej we współczesnym świecie, ani do jakości opiekuńczych i delikatności, zwykle, choć nie wyłącznie, przypisywanych kobietom, ani też do feministycznej sprawy podniesienia pozycji kobiet w męskim świecie.
Słowo "Żeńskość" oznacza Duszę: niewidzialną kosmiczną sieć życia, która łączy każdego z nas z wszystkimi innymi, jak również z życiem planety i z szerszym życiem Wszechświata. Oznacza rozpoznanie, że żyjemy wewnątrz Świętego Kosmosu. - Anne Baring
Reposted fromhormeza hormeza
Powiązanie struktury materii z boską świadomością zajmie sporo czasu. Ma miejsce duży opór wobec tak fundamentalnych zmian. Częścią patriarchalnego pędu dominacyjnego jest zaprzeczanie magicznemu rysowi materii; w ten bowiem sposób człowiek mógł zdobyć nad materią władzę. W świecie dawnej tradycji to kobiety wiedzące były tymi, które rozumiały magię natury. Wynikało to z wrodzonego kobiecie rozumienia relacyjności życia, z jej intuicyjnej wiedzy o tym, jak całe życie płynie we współpowiązaniu. Mężczyźni odczuwali głęboki lęk przed tą magiczną naturą kobiety i przez wieki narzucili wiele opresywnych schematów mentalnych, aby uniemożliwić kobiecie dostęp do jej magicznej mocy. Te schematy do dziś stoją na przeszkodzie przebudzenia materii.

Choć warto zdawać sobie sprawę z istnienia tych opresywnych schematów, jest ważne by unikać podtrzymywania konstrukcji męsko-żeńskiego antagonizmu. To zasadnicze, byśmy wyszli poza dynamikę przeciwstawienia. Nowa wiedza, która na nas czeka, należy do Jedności i nie jest dostępna, dopóki pozostajemy w nastawieniu dualistycznym. Nasze nastawienie dostraja nas do wiedzy, która już jest obecna. Na każdym etapie przemiany musimy upewniać się, że nie pozostajemy schwytani w stare wzorce konfliktu. Jednakowoż potrzebujemy wiedzieć o istnieniu tego konfliktu po to, by umieć oderwać się od jego magnetycznej mocy przyciągania i od poczucia jego zwyczajności. W przeciwnym wypadku dotykają nas one w naszej nieświadomości, gdzie mamy przed nimi niewielką obronę. Męsko-żeński antagonizm ma głębokie korzenie archetypowe. Łatwo możemy zostać bezwiednie wciągnięci w boje minionych wieków.

Chociaż te wzorce konfliktu istnieją, energia jedności ma większą moc. Oczekuje na to, kiedy zaczniemy nią żyć i zaprosimy ją do istnienia. Ona potrzebuje działać przez nas i naznaczyć nasz stosunek do życia. A ponieważ to kobiety mają większe instynktowne poznanie tej jedności, są one niezbędne by odnowić niektóre z potrzebnych powiązań.

Nie rozpoznajemy już, w jaki sposób materia do nas mówi. Oddaliśmy swoją naturalną zdolność poznawczą w ręce nauki i technologii. Nauka stała się znaczącym czynnikiem naszego rozwoju, dając nam nowe rozumienie życia i świata fizycznego. Następnym krokiem są zaślubiny tego męskiego podejścia z instynktownym poznaniem żeńskim. Potrzebujemy połączyć naszą naukową wiedzę o materii z jej jakościami magicznymi.
— Llewellyn Vaughan-Lee, "Light of Oneness"
Reposted fromhormeza hormeza

June 22 2015

Why I Am No Longer a Light Worker

"Planet Earth and much of our corner of the universe has been under a spell for a very long time, a spell which casts doubt within our minds about whether or not we are connected with the Infinite Source of all creation. The spell causes us to feel alone, vulnerable and isolated – cast out from the Heavenly Realms into a cruel, dog-eat-dog world.  This spell is pure fiction, a deception of the highest order, but it has taken hold deeply on this and other worlds. (...)"
Reposted fromstonerr stonerr

June 17 2015

9047 dc2e
6100 0d33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl