Tumblelog by Soup.io
 • theartofsuicide
 • ladypersephone
 • opheliac
 • craigwiki
 • muladhara
 • pixielark
 • najlepsza
 • secalecornutuum
 • OleLukoje
 • jezsadysta
 • aquila9
 • hoseanna
 • Utopic
 • Mamba
 • praguegolem
 • stonerr
 • arktyczna-malpka
 • cukrowa
 • octobriana
 • adaamanth
 • ebro
 • nowisgood
 • kudlaty
 • MountainGirl
 • seeyouthanksforfishes
 • maryjanejanis
 • maryla
 • sidestory
 • yellowsoupmarine
 • ineedhelp
 • sponte
 • Ruda-Maruda
 • PeaceInHeart
 • bialy-krolik
 • niewaedzi
 • Kulczman
 • deadmartian
 • haschipman
 • absolem
 • rainbowarrior
 • isabellemonamour
 • czk
 • szelestyna
 • lenaholija
 • sevek
 • angua
 • cinnamomum
 • roxanne
 • ev3
 • 1NdyGo
 • alexandersmith8805
 • beyond-invisible
 • hormeza
 • SilentForest
 • djembedrummer
 • Americanlover
 • arabella1808
 • hjhughj
 • pulperybka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba viakomplikacja komplikacja
9007 96a6
Reposted fromkarahippie karahippie
0825 d351
Reposted fromkarahippie karahippie
3305 22e4 500
Reposted fromstrzepy strzepy viamentispenetralia mentispenetralia
5342 12ce 500
Johnny Depp and Winona Ryder - Edward Scissorhands (1990), Tim Burton
Reposted fromPoranny Poranny viafilmowa filmowa
2124 3126 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
4160 7e2d 500
Reposted fromrichardth richardth viamr-absentia mr-absentia

May 21 2018

6348 36a8 500

psy-ritual:

Lobsang Melendez Ahuanari Art - Spatiotemporal Alignment

Reposted fromthetemple thetemple
6328 184b 500

psy-ritual:

Antonio Segundo Iwaraky Acho Art

Reposted fromthetemple thetemple
3252 501a
Reposted frompulperybka pulperybka viazembata zembata
4536 be61
Reposted fromnazarena nazarena viazembata zembata
3019 e6f9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakurdebele kurdebele
8085 7133

love is the answer.

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
9689 a665 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
Reposted fromFiriath Firiath viaSanthe Santhe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl