Tumblelog by Soup.io
 • ladypersephone
 • opheliac
 • craigwiki
 • muladhara
 • pixielark
 • najlepsza
 • secalecornutuum
 • OleLukoje
 • jezsadysta
 • aquila9
 • hoseanna
 • Utopic
 • Mamba
 • praguegolem
 • stonerr
 • arktyczna-malpka
 • cukrowa
 • octobriana
 • adaamanth
 • ebro
 • nowisgood
 • kudlaty
 • MountainGirl
 • seeyouthanksforfishes
 • maryjanejanis
 • maryla
 • sidestory
 • hamataikobaia
 • ineedhelp
 • sponte
 • Ruda-Maruda
 • PeaceInHeart
 • bialy-krolik
 • niewaedzi
 • Kulczman
 • deadmartian
 • haschipman
 • absolem
 • rainbowarrior
 • isabellemonamour
 • czk
 • szelestyna
 • lenaholija
 • sevek
 • angua
 • cinnamomum
 • roxanne
 • ev3
 • 1NdyGo
 • alexandersmith8805
 • beyond-invisible
 • hormeza
 • SilentForest
 • djembedrummer
 • Americanlover
 • arabella1808
 • hjhughj
 • pulperybka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

2198 a3cd 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viairmelin irmelin
9097 c235 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaashyda ashyda
0397 5416
Reposted fromGIFer GIFer viaSTYLTE STYLTE
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viadeparter departer
(...) człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Budowanie tożsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.   
— Ziarno Prawdy
Reposted frommyniu myniu viaczekoladowysen czekoladowysen
8237 116b
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viakurdebele kurdebele
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaLejen Lejen
4499 05df
Reposted frommagdenvja magdenvja viaLejen Lejen
5798 60b4
Reposted fromoutoflove outoflove viakhal khal
Reposted fromshakeme shakeme viakhal khal
1281 bcd0 500
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viakhal khal
2793 2fb0 500
Reposted fromteijakool teijakool viapsikusrene psikusrene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl