Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastonerr stonerr
2550 6c1d 500
Reposted fromxpetqa xpetqa

July 24 2017

8675 8c31 500
femme medecine caroline maniere
Reposted bystonerrabsolemLejenthetemplemuszynkasaltintheMountainGirlrhubarbrrhashAleksTheCatalexandersmith8805holymolystraycatjanuschytrusapluzynasilence89mauakBrainyMeeresbrautbaggoBrainybaskua

June 27 2017

0485 a055
decalcified pineal gland
Reposted byGienekWspanialydembusstonerrNicoomalajnainamikimotojanuschytrusHypothermiasmoke11wonkoBrainyyouatemyenchiladakosmonautap125janealicejonesniggertits

June 22 2017

0155 79f3 500
universe expressing itself as a human
Reposted byBrainystonerrsoulwaxahhfouSilentForestkoszaukentoquerhormezapuremindxnoranalenkablackiriscomiendoliricatimecodejedriqmetalfairythauturienyouaresonaivedelavideknackigerapfelthosecookiesareminevampiradumbscreamToBierklamczykdatsmineawakenzdrowogotujeblackirisjanealicejonesmiimi

May 17 2017

6892 ea1b 500
craftivism manifesto
Reposted bystonerrniedobrzeseverakgingergluep125

May 10 2017

6207 ed78 500
Reposted bystonerrDevasoulwaxmalajnainadevloquejedriqsevek

April 09 2017

"The Holstee Manifesto" → https://www.holstee.com/pages/manifesto
Reposted fromstonerr stonerr

March 23 2017

1717 7d97 500
if you give people freedom to work the way they want...
Reposted byAmericanloverstonerrgaiqusgreywolfSilentForestworst-casesoulwaxTigerleSenyiaiambabsip856myinstantneedlordofdragonssinteressiert-mich-netwikszsomeonelikemeSkydelanshadowlandcraigwikiniedobrzedzizajasminnieboladesabao

March 21 2017

2103 5bd4
do the work you want to see done
Reposted bystonerrSilentForestgingergluemalajnainap856schwarzerwolfihearvoicesgoszkothegirlyoulosttococainesevekribkasoulwax12czerwcapaulinac26xmascolarawikskentoqueriambabsibeyond-invisiblestraycatcomiendoliricarajskahagissuicideisselfexpressionmonkeyheadwakeupschwarzerwolfmyfuckingrealitypelnaradoscimywonderlandqwertyuioeverythingsuckssmallerNatiquesuchanuglysoundopheliacJamesEvanskrolfasoleksurykatkaqwertyuiostfun84

March 19 2017

7444 a1d0 500
back on this planet
Reposted fromstonerr stonerr

July 08 2015

5644 acf7 500
small talk.
Reposted byMooseAndSquirrelstonerr3ebralolufocyronisizzy13violinzzsidushipiswmartensachrashfaelMambaposzukiwaszrenanaxalMigotliwakrolmalinzupacebulowagosieniaFiriathn-nudelsalatghalbadiousmagolek22kubudiserenitenotsocontentniedobrzeihuntyoursoulNepumuksecalecornutuummargamarawhy-such-a-big-deal-though

July 06 2015

Ilustración digital 2015, ABUELA AYAHUASCA.
"Inspirado en una experiencia con el Yagé durante la cual tuve una conversación con el ojo de mi abuela que ya no esta en esta dimensión."
Reposted fromstonerr stonerr

July 05 2015

3743 aaf7
Reposted fromphilinmotion philinmotion viaev3 ev3
4048 346d
Reposted fromphilinmotion philinmotion viaev3 ev3

June 27 2015

Reposted fromsidus sidus viaev3 ev3
1564 f710 500
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna viahormeza hormeza
9778 83a5 500
Reposted fromfoina foina viahormeza hormeza
1537 bce4
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaev3 ev3
Nasze ciało jako ciało żyjące, dzikie ciało, jest po pierwsze i przede wszystkim nie jakąś umiejscowioną przestrzennie rzeczą, lecz drogą, dostępem dla przestworu świata do objawiania się nam. Nasze ciało zasłania się w akcie odsłaniania świata. Jednakowoż to właśnie tylko poprzez ten ciągły akt samozasłonięcia nasze ciało doświadcza siebie jako pewnej całości. W uobecnianiu świata ciało nigdy niejest zasłonięte całkowicie. Jego obecność, dana poprzez udostępnianie świata, nie jest jednak obecnością organu czy zespołu organów, lecz jest dana jako doświadczenie życia. Ta całościowa realność, którą jest nasze ciało, nie jest doświadczana jako przemiot materialny, lecz jako życie samo; nie jest to jakaś rzecz, która dodatkowo miałaby pewną szczególną właściwość zwaną "życiem", lecz raczej to, co nazywamy życiem, jest niczym innym jak ucieleśnieniem doświadczonym. Żyjące ciało należy sobie zatem wyobrażać jako przenikanie się cielesności i świata. Owe dwa, cielesność i świat, nie mogą być oddzielone. Dla każdego z nas cielesność i świat tworzą jedno ciągłe pole. Jeśli zdołamy na chwilę dostatecznie wycofać się uwagą do swojego ciała, aby odczuć pierwotność tego interaktywnego pola, będzie to doświadczeniem intymnej łączności naszej ciało-duszy z Duszą Świata.
— Robert Sardello
Reposted fromhormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl